BESCHOUWINGEN

VERTALING

BIBLIOFIEL

Een Hoofd in de Toendra (1989; essays)

Een bundel met beschouwingen over de poëzie van onder andere Robert Anker,

H.H. ter Balkt, Hans R. Vlek,

Benno Barnard, Willem Jan Otten, Rogi Wieg en Kees Ouwens.

De achterste Kamer (1997; verhalen en beschouwingen)

 

Een bundel met herinneringen en autobiografische schetsen. Vervlochten met die herinneringen komen verschillende onderwerpen aan de orde. De poëzie van Dick Hillenius, Wallace Stevens, Eva Gerlach, Wilfred Smit, Joseph Brodsky en J. Bernlef. Maar ook onderwerpen als de vroege verhalen van W.F.Hermans; Drie Zusters van Tsjechov; De Leeuw en zijn Huid en De Held van Temesa van Vestdijk; de Haagse dierentuin;  de foto’s van de broers Alinari en de foto’s van Wijnando Deroo.

Schrijven als Rorschach (1991)

 

Dit bijzondere bundeltje is voortgekomen uit een vertaalproject van Poetry International Rotterdam. In 1988 en 1989 deed Tomas Lieske mee aan dat project waarbij dichters werd gevraagd elkaars werk te vertalen. Het ging eerder om nieuwe gedichten dan om nauwkeurige vertalingen. Vaak kende de ene dichter de taal van de andere niet.

Oliver Reynolds (1957) is een Brits (Welsh) dichter uit Cardiff. Hij had op dat moment twee bundels gepubliceerd: Skevington’s Daughter en The Player Queen’s Wife. Hij werkte aan een derde: The Oslo Tram. Hij heeft gedichten van Tomas Lieske vertaald in het Engels en Tomas Lieske heeft gedichten van hem vertaald. Querido heeft in 1991 een tweetalige bundel uitgegeven.

 

Ser J.L. Prop

 

Ser J.L. Prop nam het initiatief tot enkele bijzondere uitgaven bij De Tuinpers en  andere publicaties uit Terhorst.

Met groot vakmanschap drukte hij losse gedichten van Tomas Lieske en maakte hij van enkele reeksen prachtige gebonden verzamelobjecten.

 

 http://drukwerkindemarge.org/drukker/ser-jl-prop/.

De Althaea Pers

 

Nummer 203 van de Althaea Pers draagt als titel Drei Tonk en bestaat uit acht

tekeningen van de Haarlemse kunstenaar Johan Breuker en uit acht bijpassende gedichten. Elk gedicht begint met het

titelwoord ‘gebed’.

Voor de uitvoering is daarom gekozen voor de vorm van een gebedsrol.

Deze bijzondere uitgave kwam tot stand op initiatief van Jos Swiers en van

Johan Breuker.

 

http://althaeapers.nl/uitgaven/johan-breuker/drei-tonk/

© Loek Muntz   [bew:05 11 2020